diamagazine 

Text Size

facebook Volg ons op Facebook
en blijf op de hoogte!

Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld: 

 • Lia van Dijk, voorzitter
 • Han Willems, secretaris
 • Leo Kroon, penningmeester
 • Hans Burgmans, lid
 • Emmy Janssens, lid
 • Henk Schneider, lid

Opmerking: Binnenkort komt hier een foto van het huidige bestuur.

De bestuursleden hebben de taken als volgt verdeeld:

 • Voorzitter: leiding geven aan de vereniging, de vereniging naar buiten vertegenwoordigen, verzorgen pr en communicatie
 • Secretaris: redactie Venster, verzorgen agenda, besluitenlijsten, archiveren relevante stukken, postbehandeling i.o.m. voorzitter
 • Penningmeester: toezien op en controle van alle financiële handelingen en stukken van de vereniging
 • Hans Burgmans: portefeuille Zorg en Welzijn en belangenbehartiging
 • Emmy Janssens: ledenadminstratie.
 • Henk Schneider: portefeuille Activiteiten                                                                                                                             

Opmerking: Vrijwilligersbeleid Voorlopig Eefje van Essen, tot de bestuursvacature van Eefje weer is ingevuld. Het bestuur.

Naast het bestuur zijn er werkgroepen en commissies die zorg dragen voor de uitvoering van de belangenbehartiging, dienstverlening en andere (sociale) activiteiten. Elke werkgroep en commissie heeft een coördinator, die de voortgang en de kwaliteit bewaakt. De afstemming met het bestuur wordt verzorgd door één van de bestuursleden die contact onderhoudt met de werkgroepen, commissies enz..

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
Het bestuur vergadert minimaal zes keer per kalenderjaar.
Het bestuur organiseert twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV)’.
Het bestuur heeft een Handboek Bestuur samengesteld met alle relevant informatie over de vereniging.

Kamer van Koophandel
De vereniging is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 56927886.

Activiteitencommissies
De activiteitencommissies bestaan uit leden die zorg dragen voor de uitvoering van de belangenbehartiging, dienstverlening en organiseren van andere (sociale) activiteiten.De afstemming met het bestuur wordt verzorgd door één van de bestuursleden die contact onderhoudt met een of meer activiteitencommissies.
Meer informaties over de activiteitencommissies en vrijwilligers: Zie onder ‘Vrijwilligers’.

 Vereniging
De algemene Seniorenvereniging Zeist is een vereniging. De statuten zijn gepasseerd op 7 januari 2013 en gewijzigd in 2014. Zie ‘Documenten’.
Rekeningnummer NL07 TRIO 0776487337 van de Triodosbank t.n.v. Algemene Seniorenvereniging Zeist.De vereniging is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 56927886. Kamer van Koophandel.

ASZ is op 28 februari 2013 erkend als SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling). Dit betekent dat er belastingvoordelen zijn voor mensen die ASZ geld schenken. Voor de voorwaarden verwijzen we naar www.belastingdienst.nl (trefwoord: SBBI).

Iedere 50-plusser kan lid worden van de Algemene Seniorenvereniging Zeist.

De contributie bedraagt € 20 per jaar. Een huisgenoot betaalt € 10 per jaar. Opmerking: I.v.m. Corona is de contributie voor voor de mensen die al lid waren 2021 eenmalig gehalveerd.

Tussen 30 juni en 1 december is de contributie voor nieuwe leden € 10 resp. € 5.

Een lid dat zich aanmeldt tussen 30 november en 1 januari betaalt geen contributie over het betreffende jaar.