Aanmelden
De vereniging richt zich op ouderen in de gemeente Zeist en aangrenzende woongebieden. Het lidmaatschap staat open voor elke inwoner van Nederland, ouder dan 50 jaar.

Contributie
De contributie bedraagt € 20 voor één persoon, en € 30 per jaar voor twee personen op eenzelfde adres. Na 1 juli is dat de helft.

Aanvullen en machtigen
Wilt u lid worden vul dan het aanmeldingsformulier in, dat hiernaast staat. Daarnaast vinden wij het prettig om de contributie via een automatische incasso te innen. U vindt daarvoor een Sepa machtigingsformulier, dat ook even ingevuld moet worden.

Wilt u geen machtiging afgeven, dan ontvangt u een factuur met de betalingsspecificaties.

Enquete
Tot slot willen we graag weten waarom u lid wilt worden van ASZ. Met die gegevens kunnen we de activiteiten van de vereniging weer beter afstemmen op de wensen van onze leden. Wij vragen u dus om ook het enqueteformulier in te vullen en te versturen.

Heeft u drie formulieren ingevuld en met de Versturen-knop onder aan elk formulier verstuurd???

Dan kunt u binnen ongeveer twee weken na uw aanmelding een welkomstpakket verwachten met daarbij vermelding van uw lidmaatschapsnummer. Uw ledenpasje ontvangt u later; ter overbrugging vindt in het welkomstpakket een brief als tijdelijk bewijs van lidmaatschap.

Later ontvangt u een uitnodiging voor een bijeenkomst nieuwe leden die elke malen per jaar gehouden wordt

Voor meer informatie en vragen: mailen naar admin@seniorenzeist.nl of bellen met
Lilianne Potters, 06 113 084 20

Nieuwe Leden

Bijeenkomst

Een aantal keren per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor nieuwe leden van de vereniging. Gedurende deze bijeenkomst presenteert het bestuur de vereniging en zichzelf. Een paar vrijwilligers presenteren de activiteit waar zij mee bezig zijn. Het geheel wordt afgesloten met een drankje.

Welkom als nieuw lid van ASZ!
Wij willen graag wat meer van onze nieuwe leden weten. Doet u mee aan de enquete?

Enqueteformulier

Wat was belangrijk voor u om lid te worden van ASZ?

De mogelijkheid mensen te ontmoeten

De activiteiten die gorganiseerd worden

Belangenbehartiging van senioren

Mezelf nuttig maken voor anderen

Waardoor is uw interesse voor ASZ gewekt?

Waaraan denkt u te gaan deelnemen?

Bewegen

Creatief

Ontmoeten

Kunst en cultuur

Er op uit!

Educatie

Spel

Dienstverlening

Belastinghulp

Klussen

Bezoek ouderen

Computer/ iPad / iPhone-hulp

ASZ is een vereniging voor, maar zeker ook door de leden.
Daarom willen we graag weten welk talent er onder leden schuilt om bij te dragen aan de verdere bloei van de vereniging.
Mogen wij u daar op een later tijdstip voor benaderen?