“EVEN VOOR ZEVEN” is een gezamenlijk project van Slotstad RTV en ASZ en wordt vanaf september iedere laatste vrijdag van de maand om 18.50 uur uitgezonden. Op die dag verschijnt ook het ASZ Magazine. Daarna een week lang telkens om even voor 7 , twee keer per dag. De redactie van het ASZ Magazine stelt in overleg met de regisseur en de redactie van Slotstad RTV het programma samen. Er worden interviews afgenomen en verder komen de activiteiten van ASZ successievelijk aan de orde.

Ideeën voor dit programma zijn altijd welkom en kunnen worden ingediend bij de redactie van ons Magazine, redactie@seniorenzeist.nl

Regie: Fons Pennings
Camera: Kees Linnenbank
Presentatie: Brenda Emmen-Hassell
Voice over: Job Boot
Redactie: Eefje van Essen