ASZ Magazine

Het ASZ Magazine van de Algemene Seniorenvereniging Zeist verschijnt 10 keer per jaar. Nummer 7 is een gecombineerd nummer voor juli/augustus en nummer 10 is een gecombineerd november/december. De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud. Het Magazine van de Algemene Seniorenvereniging Zeist wordt samengesteld door een redactie bestaande uit vier leden. Dit zijn op dit moment: Albert van Kuijk, Eefje van Essen, Henk Schneideren Han Willems.


Download een magazine uit de lijst links, of lees het laatste magazine hier: ASZ-MAGAZINE-23-02

Kopij inleveren

De kopij wordt aangeleverd door de activiteitencommissies, bestuur of individuele leden. Zij kunnen de kopij naar de redactie sturen via e-mail of per brief. Het e-mailadres is: redactie@seniorenzeist.nl.
De redactie heeft het recht bijdragen, in overleg met de auteur, aan te passen, in een volgende nummer te plaatsen of te weigeren. De kopij dient 17 dagen voor de verschijningsdatum (zie schema) te zijn ingeleverd bij: redactie@seniorenzeist.nl. Fred Manschot van Manschot Grafimedia zorgt voor de opmaak en het drukken. De digitale PDF-versie wordt door hem op de website van ASZ geplaatst. De gedrukte versie wordt bij de leden die hierom hebben verzocht thuis bezorgd.

Komende uitgaven

Nummer
Inleveren kopij vóór
Verschijningsdatum
op zondag voor 24 uur laatste vrijdag, muv april en juni
01 jaargang 11 8 januari 2023 28 januari 2023
02 5 februari 24 februari
03 12 maart 31 maart
04 9 april 28 april
05 vrijdag 5 mei 26 mei
06 11 juni 30 juni
07 9 juli 28 juli
08 10 september 29 september
09 8 oktober 27 oktober
10 5 november 24 november
01 7 januari 2024 26 januari 2024

Bezorging
Voor de bezorging zijn At Bakkenes en Nicole Schlosmacher verantwoordelijk. Ongeveer veertig leden dragen zorg voor de daadwerkelijk bezorging bij de leden in de bus. Bel voor klachten over de bezorging At Bakkenes: 06 467 180 78. Leden die buiten het bezorggebied wonen kunnen het magazine per post ontvangen tegen vergoeding van de portokosten. Het bezorgingsgebied omvat Zeist, Den Dolder, Huis ter Heide, Bosch en Duin, Austerlitz, Bunnik, Driebergen, De Bilt/Bilthoven en Soesterberg. Bel hiervoor At Bakkenes.

Advertenties
Om de kosten van het Magazine te dekken worden advertenties opgenomen. Van de adverteerders wordt tevens een logo op de website geplaatst met mogelijkheid door te klikken naar de website van de adverteerder. Informatie over advertenties wordt gegeven door Leo Kroon, penningmeester@seniorenzeist.nl of 030 276 52 23. Het Magazine is op een aantal openbare plekken beschikbaar o.a. Bibliotheek, Figi, Gemeentehuis, Abbing, Torenlaan Theater, Kunstenhuis.