logo
Lid worden


Lid wordenAanmelden
De vereniging richt zich op ouderen in de gemeente Zeist en aangrenzende woongebieden. Het lidmaatschap staat open voor elke inwoner van Nederland, ouder dan 50 jaar.

Contributie
De contributie bedraagt € 20 voor één persoon, en € 30 per jaar voor twee personen op eenzelfde adres. Na 1 juli is dat de helft.

Aanvullen en machtigen
Wilt u lid worden, vul dan het aanmeldingsformulier in, dat hiernaast of hieronder staat. Wij vinden het prettig om de contributie via een automatische incasso te innen. Wilt u geen machtiging afgeven, dan ontvangt u een factuur met de betalingsspecificaties.

Enquête
Tot slot willen we graag weten waarom u lid wilt worden van ASZ. Met die gegevens kunnen we de activiteiten van de vereniging weer beter afstemmen op de wensen van onze leden. Wij vragen u dus om ook het enquêteformulier in te vullen en te versturen.

Heeft u het formulier ingevuld en met de knop onder het formulier verstuurd???

Dan kunt u binnen ongeveer twee weken na uw aanmelding een welkomstpakket verwachten met onder andere uw ledenpas.

Later ontvangt u een uitnodiging voor een bijeenkomst voor nieuwe leden die enkele malen per jaar gehouden wordt.

Voor meer informatie en vragen: mailen naar admin@seniorenzest.nl of bellen met Lilianne Potters, 06 113 084 20.

Bijeenkomst voor nieuwe leden
Een aantal keren per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor nieuwe leden van de vereniging. Gedurende deze bijeenkomst presenteert het bestuur de vereniging en zichzelf. Een paar vrijwilligers presenteren de activiteit waar zij mee bezig zijn. Het geheel wordt afgesloten met een drankje.


Direct aanmelden
Bij problemen met dit formulier kunt u mailen naar admin@seniorenzeist.nl of
bellen met 06-113 084 20.

De velden met een asterisk* zijn verplicht.

Uw gegevens
Aanspreekvorm*      
Voorletter(s)*, Voornaam
Achternaam*
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)*
Mobiel telefoonnummer
E-mailadres
Wordt uw evt. huisgenoot ook lid?*      

Gegevens van uw huisgenoot
Aanspreekvorm*      
Voorletter(s)*, Voornaam
Achternaam*
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)*
Mobiel telefoonnummer
E-mailadres

Uw adres
Straat*
Huisnummer*, Toevoeging Huisnummer
Postcode*
Woonplaats*
Vast telefoonnummer
Ik ontvang het Magazine...* Wij ontvangen het Magazine...*
Mogen wij uw naam opnemen in de lijst 'nieuwe leden' in het Magazine?*   

Machtiging tot afschrijven van de contributie
Geeft u machtiging?*   
Door kiezen van 'Ja' geeft u toestemming eenmaal per jaar de contributie af te schrijven van uw rekening. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze zelf terugboeken of dat laten doen. Neem hiervoor binnen 8 weken contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Incassant: Algemene Seniorenvereniging Zeist Id: NL50 ZZZ5 6927 8860 000 IBAN: NL07 TRIO 0776 4873 37
Bankrekeningnummer:*

Ik meld me aan als lid van de Algemene Seniorenvereniging Zeist. Wij melden ons aan als leden van de Algemene Seniorenvereniging Zeist.

dit kan 10 seconden duren!