De site van ASZ heeft de laatste tijd te kampen gehad met storingen.

Er wordt nu met man en macht gewerkt om de site te herstellen en te actualiseren.

Uiteraard hopen we dat op korte termijn de website weer toegankelijk is.

Voor de activiteiten neem contact op met de contactpersoon.