Het laatste magazine

inhoud

Voorwoord

Laten we lezen, laten we dansen. Deze twee vormen van vertier zullen de wereld nooit kwaad doen.’ Of, zoals de filosoof/schrijver Voltaire het schreef: ‘Laissez lire, et laisser danser; ces deux amusements ne ferontjamais de mal au monde.’ De afgelopen weken mocht ik als redactiefotograaf foto’s maken van twee bijzondere ASZ-activiteiten. Zo mocht ik aanwezig zijn bij een bijeenkomst van de Poëziekring, door Leonie Silkens zo gedreven geleid. Een citaat van Plato schoot mij te binnen: ‘Aangeraakt door de liefde, wordt iedereen een dichter.’ In nummer 8 stond deze activiteit terecht in de spotlights. Ook was ik aanwezig bij het openingsbal van de door Jeanette Herder altijd zo goed georganiseerde dansavonden in het Torenlaan Theater. Een gezellig muzikaal gebeuren, waar het plezier van de aanwezige dansers van afstraalde. In dit nummer staat het dansen in de spotlights. Wim Kan zou eens gezegd hebben: ‘Dansen is bidden met de benen; marcheren is vloeken met de voeten.’ In deze bizarre tijden is deze uitspraak wel heel actueel. Lezen en dansen. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik moet mijn best doen om niet in somberheid mijn seniorendagen te slijten. Teveel crises, kan een mens dat allemaal aan? Onze media helpen mij dan nog verder in de put. Alles is zo echt ‘niet goed’ dat ik het apparaat maar weer uitschakel. Maar daar laat ik het niet bij zitten. Onze vereniging biedt gelukkig zoveel mogelijkheden om je weer op te beuren! Tijdens de vele ontmoetingsmomenten van onze vereniging, koffie-uurtjes, gezamenlijke maaltijden, fiets- en wandeltochten, meezing-momenten en nog veel meer, zie ik de pretoogjes, voel ik de vibraties, ervaar ik de vriendschap, en weet ik dat ‘De meeste mensen deugen’. Dat is de titel van een boek dat je ervan kan overtuigen dat er leven is vóór dedood, ook in onze vereniging. Dus ASZers: ‘Laten we lezen, laten we dansen.’ Han Willems

Van de bestuurstafel

Onze Website

De laatste weken worden we getroffen door tegenslagen met onze mail en website. De website is door een virus getroffen en daardoor zijn ook e-mailadressen van @seniorenzeist.nl al meer dan 14 dagen niet altijd bereikbaar. Er wordt hard gewerkt om de website te herstellen en de e-mailadressen weer bereikbaar te krijgen, maar tot op het moment dat ik dit schrijf (11 oktober) is dat niet gelukt. Onze welgemeende excuses daarvoor. We hopen uiteraard dat de problemen nu snel worden opgelost.

Het Bestuur

Uitnodiging ALV

Wij nodigen u uit voor onze Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op dinsdag 22 november vanaf 14:00 in het Torenlaantheater.

De agenda is als volgt:

1.   Opening

2.   Verslag van de Alg. Ledenvergadering van 21 mei

3.   Aandacht voor aftredende bestuursleden

4.   Verkiezing nieuw bestuurslid.

Het bestuur draagt Lilianne Potters voor.

5.   Jaarplan 2023

6.   Begroting 2023

7.   Rondvraag

8.   Sluiting

Tijdens de vergadering zal er een muzikaal intermezzo zijn. Wat dat is, is nog een verrassing.

De stukken voor deze vergadering (bij de agendapunten 2, 5 en 6) zullen zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de website. In het geval de website nog steeds niet functioneert, zullen de stukken u via de mail worden toegezonden. Ook kunnen ze na 8 november opgevraagd worden bij de secretaris. We hopen op een grote opkomst!

Van de Bestuurstafel

Op 4 oktober was de zevende bestuursvergadering van 2022. Als gast was Lilianne Potters er bij. Zij neemt samen met Peter Davis de taken van Emma Janssens over. Emma treedt in onze Algemene Leden Vergadering (ALV) van 22 november af als bestuurslid, net als Hans Burgmans. Het bestuur draagt Lilianne Potters dan graag voor als nieuw bestuurslid.

Op de agenda van de ALV staan ook het jaarplan en de begroting voor 2023. Een van de vragen is: ‘kunnen we financieel verantwoord verder gaan met de dinsdag in het Torenlaantheater?’. Het uitgangspunt bij activiteiten van ASZ is, dat een activiteit kostendekkend is. We weten nog niet hoe de prijsstijgingen die zich nu voordoen voor de activiteiten gaan uitpakken.

Frans de Haas praatte ons bij over het communicatieplan dat hij aan het schrijven is. Daarin komt te staan hoe ASZ de verschillende communicatiemiddelen zo goed mogelijk kan gebruiken. Het bestuur en de redactie van het Magazine en Nieuwsflits hebben er al afspraken over gemaakt. Er kwamen trouwens veel complimenten voor de make-over van het Magazine. Dank aan de redactieleden, Eefje, Albert, Han en Henk!

Op dinsdag wordt het Torenlaan Theater voor ASZ activiteiten gebruikt

Emmie Bakker is elke middag aanwezig, Lia van Dijk in de ochtenden. Leo Kroon beheert de agenda. Elke eerste dinsdagmorgen van de maand zijn de seniorenwegwijzers aanwezig om uw vragen te beantwoorden en ook om met u te praten over zaken die senioren bezig houden. Elke dinsdag na 16.00 uur is er een gezellige vrije inloop. Kom eens langs!

In 2023 vieren we dat ASZ tien jaar bestaat. Dat doen we om te beginnen op de Nieuwjaarsbijeenkomst van dinsdag 10 januari. In maart willen we het tweede lustrum vieren met een feestelijke bijeenkomst voor al onze leden.

Gelukkig worden weer volop ASZ-activiteiten georganiseerd. De belangstelling is er weer. Emmie Bakker is aanspreekpersoon voor de coördinatie. De kracht van ASZ is echt de diversiteit in het aanbod.

Behalve dat ASZ allerlei activiteiten mogelijk maakt, is ook belangenbehartiging een doelstelling van ASZ. Hans Burgmans en ik nemen die voor onze rekening. Ineke de Geer neemt na de ALV het stokje over van Hans. Wij brengen onderwerpen die voor senioren van belang zijn onder de aandacht van bijvoorbeeld gemeente of maatschappelijk werk.

Wanneer u dit leest is naar ik hoop de website weer in de lucht. Wat was die ontbrekende website lastig!

Ik wens u een fijne Herfst. De bestuursleden ontmoeten u graag bij de activiteiten en natuurlijk op de ALV van 22 november.

Lia van Dijk, voorzitter

Nieuwe leden

Welkom nieuwe leden. Uw ledenpassen zijn inmiddels afgeleverd bij de ledenadministratie. U heeft de bijeenkomst nieuwe leden kunnen bijwonen op 25 oktober jl. Bezoekers van die bijeenkomst hebben hun ledenpas mee naar huis genomen. De overige passen zullen nog verspreid worden.

Dhr. K. Theunissen, mw. C. Verhoef, mw. M. Hulsmann, mw. I. Vos, mw. A.C. Quik-Schuijt, mw. J.D. Oosterwijk, mw. G. Schrikenberg, mw. M. Vinke, mw. A. van Nierop, dhr. en mw. Terwel, mw. T. van Egmond, dhr. en mw. Peters, dhr. G. Pliester, mw. J. Vos-Venendaal, dhr. en mw. Van der Zeeuw-Visser, dhr. en mw. Van Oosterom, dhr. A. Kos, dhr. en mw. Oosterbaan-Hagen, mw. M. Juta, dhr. O. Petri, mw. F. Brouwer en H.C.M. van de Klundert.

Overleden

Dhr. M. Kaplanian, dhr. A. Steensma en dhr. H. Brand.

Bezorging Magazine

Door alle leden wordt het Magazine zeer gewaardeerd en goed gelezen. Bezorging gebeurt door de leden zelf en het zou fijn zijn als we dat principe kunnen handhaven. Gezien de verhoging van ons ledenaantal en uitval van een aantal bezorgers hebben we dringend leden nodig die mee willen doen. We proberen het altijd zo te organiseren dat de bezorgers in hun eigen buurt magazines rondbrengen. Maar het zou ook fijn zijn om mensen te hebben die willen inspringen in willekeurige wijken als daar iemand uitvalt.

Als je iets wil doen graag een mailtje of belletje naar Emmie Bakker 06 249 937 87 of emmiebakker@hotmail.com

.

Belangenbehartiging & dienstverlening

Seniorenwegwijzers

Er zijn soms van die kleine problemen die je zelf niet kunt oplossen. ASZ biedt in veel gevallen uitkomst. De Seniorenwegwijzers hebben aandacht voor de eigen regie, zelfredzaamheid en ontwikkeling van de senior.

Informatie: Marieke van Gemeren 06 511 945 69 of wegwijzer@seniorenzeist.nl

Opmerking redactie: Zie activiteit op 1 november.

Kleine Klusjes

Natuurlijk niet te groot, geen verbouwingen en eventuele materialen komen voor uw rekening. Ons team:

 • Marlou van Hoorn, huis-, tuin- en keukenklusjes

06 244 269 36, marlou.vanhoorn@live.nl

 • Ferdinand Schuering: 030 691 85 10, schuering@planet.nl
 • Jan Udo: 06 480 007 23, jan@janudo.com
 • Bert Griffioen: Alleen Den Dolder, Bosch en Duin, Huis ter Heide. Geen schilderwerk. 06 214 235 87, bert.grif5@gmail.com
 • Ruud Delhaas: 030 201 26 59, r.j.delhaas@gmail.com
 • Algemeen contact

Wilt u meedoen, neem dan contact op met Hans   Burgmans, 06 295 836 06, c.j.l.burgmans@gmail.com

Computerhulp

 • Ragnhild Teernstra, 06 100 581 04, r.teernstra@ziggo.nl
 • Ton Evers, 06 533 768 61, apm.evers@hccnet.nl

Belastinghulp en administratieve ondersteuning:

Als u geïnteresseerd bent in deze ondersteuning,

neem dan contact op met een van de volgende leden:

 • Algemene Administratieve ondersteuning

Ton Evers, 06 533 768 61, apm.evers@hccnet.nl

 • Belastinghulp
 • Ton Vernooij, 06 836 959 30,

administratiekantoorvernooij@ziggo.nl

 • Miel Roelofs, 030 692 09 11, roelofs50@kpnplanet.nl

iPad-café

Voor hulp bij iPad en iPhone problemen kunt u terecht bij het iPad café. Elke eerste vrijdag van de maand van 10 tot 12 uur in Parochie Centrum Emmaus, Rozenstraat 20.

In the spotlights: dansen

Op zaterdag 17 september vond het ASZ openingsbal van het nieuwe seizoen plaats in het Torenlaantheater. Er werd enthousiast en met veel plezier gedanst op muziek van de Band DANE. Ook de heren waren goed vertegenwoordigd.De bekende dansen foxtrot, Engelse wals en Weense wals kwamen uiteraard aan bod, maar ook de chachacha werd met verve gedanst.
Iedere 3e zaterdag van de maand is iedereen welkom in het Torenlaantheater om een gezellige
dansavond te beleven. Je hoeft geen gevorderde danser te zijn. Wil je toch je danspassen wat opfrissen,dat kan.
In de herfst en in de lente worden er 10 danslessen gegeven in Café Noord.
Wanneer: Iedere 3e zaterdag van de maand.
De volgende dansavond is op zaterdag 19 november.
Waar: Torenlaantheater, Torenlaan 38
Hoe laat: 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. Kom op tijd zodat we echt om 20.00 uur kunnen beginnen met dansen
Aanmelden: Is niet nodig
Informatie: Jeanette Herder, tel. 030 691 68 59
Tekst: Eefje van Essen
Foto’s: Han Willems